قوانین و مقررات مسابقه

• شرکت در این مسابقه الزاماً به‌صورت گروهی است.
• هر گروه می‌تواند از ۲ یا ۳ دانش‌آموز تشکیل شود.
• رابط هر گروه با مسابقه صرفاً سرگروه است.
• هر دانش‌آموز فقط می‌تواند عضو یک گروه باشد.
• اعضای گروه می‌توانند از مدارس متفاوت و همگی در یک دوره تحصیلی از دوره‌های زیر باشند:

دوره ابتدایی اول(اول تا سوم ابتدایی)؛     دوره ابتدایی دوم (چهارم تا ششم ابتدایی)؛
دوره متوسطه اول(هفتم تا نهم متوسطه)؛     دوره متوسطه دوم(دهم تا دوازدهم متوسطه)؛


• حضور دانش‌آموزان تنها می‌تواند در قالب گروه دانش‌آموزی پسر یا گروه دانش‌آموزی دختر، باشد.
• پس از اعلام نتایج مسابقه و در صورت برنده شدن، مدارک اعضای گروه با اطلاعات ثبت شده مطابقت داده می شود. در صورت عدم تطابق با اطلاعات ثبت شده از لیست برندگان حذف می‌شوند.

• ثبت نام اولیه توسط سرگروه هر یک از گروه‌ها انجام می‌شود.
• سر گروه باید در بخش نام کاربری شماره کد ملی خود را وارد نماید.
• موقع ثبت نام یک شماره موبایل صحیح در سیستم وارد نماید تا رمز عبور برای موبایل ارسال شود.
• توجه داشته باشید با فشردن گزینه ی "ثبت نهایی"، اطلاعات اعضا و ویدئوهای ارسالی دیگر قابل تغییر نخواهند بود.

طبق مقررات مسابقه، با رعایت ضوابط زیر، کلیه آثار دانش آموزان (برنده و غیر برنده) روی سایت مسابقه به صورت دائم قرار خواهند گرفت:
1- اثر ارسال شده توسط گروه دانش آموزی 2 یا 3 نفره دختر یا گروه 2 یا 3 نفره پسر پدید آمده باشد.
2- اعضای گروه می‌توانند از مدارس متفاوت ولی همگی در یک دوره تحصیلی باشند.
3- طول فیلم ارسال شده از یک دقیقه بیشتر نباشد.
4- لباس دانش آموزان پسر در قالبی متعارف و فاقد نام و نشان های خارجی باشد.
5- پوشش دانش آموزان دختر با رنگ دلخواه ولی در قالب متعارف پوشش دانش آموزان باشد. برای اطمینان از رعایت ضوابط پوشش، استفاده از ساق دست و سربند (هدبند) آزاد است.


حفاظت ازحقوق مالکیت معنوی آثار

• اعضای گروه شرکت‌کننده در مسابقه دانش‌آموزی نور متعهد میشوند که تا قبل از انجام داوری و اعلام نتایج، آثار تولیدشده خود را در مسابقه دیگری شرکت ندهند. عدم رعایت این شرط به‌ منزله انصراف از مسابقه است.
• با ارسال فیلم تولیدشده خود جهت شرکت در مسابقه دانش‌آموزی نور، اعضای گروه سازنده، موافقت و رضایت خود را نسبت به هرگونه بهره‌برداری مشروع و قانونی برگزارکننده مسابقه از فیلم ارسال‌شده یا ایده مطرح‌شده در آن را اعلام می‌کنند.

ثبت نام شروع شد!