نتایج منتخبین دوره چهارم مسابقه دانش آموزی نور اعلام شد.

دوره چهارم مسابقه دانش آموز نور بعد از یک رقابت یکساله با حضور حدود 2500 نفر در قالب 1130 تیم از 6 کشور به کار خود پایان داد.

دوره چهارم مسابقه فرصت بسیار خوبی برای مشارکت و همکاری علمی بچه ها با اعضاء خانواده خود فراهم کرد تا بچه ها بتوانند با کمک پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر اعضا فامیل در یک رویداد علمی و جذاب شرکت نمایند.

با انجام مراحل داوری بر روی آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه دانش آموزی نور 100 گروه به عنوان منتخبین این دوره از مسابقه انتخاب شدند.   
برای مشاهده اسامی منتخبین اینجا کلیک نمایید.

جهت هماهنگی و ارسال هدایا از سوی دبیرخانه مسابقه دانش آموزی نور با منتخبین تماس گرفته می شود.

مشاهده اسامی منتخبین

ثبت نام شروع شد!