مهلت ثبت نام و ارسال آثار: آخر اردیبهشت 1396

آثاری که زودتر به دست ما برسد شانس بیشتری برای برنده شدن و نمایش در برنامه تلویزیونی دارند.
همین حالا شروع کنید.
فیلم علمی 60 ثانیه ای بسازید.
فیلمهایی که زودتر ارسال می‌شوند زودتر داوری شده و فیلم‌های منتخب در برنامه تلویزیونی هفته بعد پخش می شود.