برنامه تلویزیونی

با همکاری شبکه دو صدا و سیما، برنامه تلویزیونی بر اساس مسابقه دانش‌آموزی نور به صورت هفتگی ساخته و پخش می شود.
در برنامه تلویزیونی هر هفته، 6 اثر منتخب (فیلم‌های 60 ثانیه‌ای که توسط گروه‌های دانش‌آموزی برای مسابقه دانش‌آموزی نور ارسال شده اند) از فیلمهایی که تا آن هفته ارسال و داوری شدند، در برنامه تلویزیونی پخش می‌شوند.
در هر برنامه دو اثر یکی به انتخاب تماشاگران داخل استودیو و دیگری به انتخاب بینندگان تلویزیونی به عنوان اثرهای برتر انتخاب میشوند.

• به اثر منتخب تماشاگران و اثر منتخب بینندگان هر کدام یک سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.
• برنده منتخب از نگاه تماشاگران حاضر در استودیو، در همان هفته مشخص می شوند.
• بینندگان تلویزیونی از طریق پیامک به فیلم منتخب خود رای داده و برنده منتخب از نگاه آنها در برنامه تلویزیونی هفته بعد و بعد از شمارش آرا ، مشخص می شود.
• بینندگان تلویزیونی یک هفته فرصت دارند تا به فیلم برتر از نگاه خود رای دهند.