پایان مهلت ارسال فیلم به دبیرخانه مسابقه ابن هیثم

مهلت ارسال فیلم به دبیرخانه مسابقه دانش‌آموزی نور ابن هیثم در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه به پایان رسید. مراسم اختتامیه، اعلام برگزیدگان و اهداء جوایز هفدهم اردیبهشت ماه ۹۵ در تهران برگزار خواهد شد. دبیرخانه جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) به‌منظور ایجاد زمینه رشد علمی جامعه دانش‌آموزی و مشارکت مراکز آموزشی، «مسابقه نور ابن هیثم» را با موضوع ساخت فیلم‌های علمی و آموزشی یک‌دقیقه‌ای در بین دانش آموزان در مراکز آموزشی و پژوهش سراها با موضوع نور برگزار کرد. موضوع این مسابقه بر اساس نام‌گذاری سال ۲۰۱۵ میلادی توسط یونسکو به نام سال جهانی نور (به مناسبت هزارمین سال تألیف کتاب المناظر ابن هیثم) ساخت فیلم‌های علمی یک‌دقیقه‌ای توسط گروه‌های دانش‌آموزی در مدارس و پژوهش سراها در حوزه دانش نور و کاربردهای آن بود.