امكان شرکت دانش آموزان با اعضا خانواده خود در دوره چهارم مسابقه دانش آموزی نور ایجاد شد

در پی شیوع بیماری کرونا و به منظور رعایت اصول بهداشتی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و نهادهای ملی مبنی بر رعایت فواصل اجتماعی و اجتناب از تجمعات، امکان ثبت نام به صورت خانوادگی نیز برای دانش آموزان ممکن شد. هر دانش آموز به عنوان سرگروه می تواند با مشارکت اعضا خانواده خود( پدر، مادر، خواهر، برادر، مادربزرگ، پدربزرگ، عمه، عمو و...) در مسابقه شرکت کند. 

ثبت نام شروع شد!